Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Koszty gminy poniesione w roku 2016 na organizację imprez sportowo – kulturalnych z wyodrębnieniem organizatorów.
  2. Stan techniczny oraz koszty utrzymania kąpieliska w Leśnicy.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
  4. Sprawy bieżące.

 

               Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

             /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA