Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Burmistrz Leśnicy informuje, że  w dniu 10.05.2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń i podano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w formie bezprzetargowej w obrębie Lichynia oraz ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Leśnicy.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA