Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Praca w charakterze inkasenta


Urząd Gminy w Leśnicy poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze inkasenta opłaty targowej na terenie Leśnicy, Góry Św. Anny oraz pozostałych miejscowości w Gminie Leśnica.

Kandydat na inkasenta winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat powinien się cechować:

1)    nieposzlakowaną opinią

2) wysoką kulturą osobistą,

3)    odpowiedzialnością, dużym zaangażowaniem i poczuciem obowiązku

4)    dyspozycyjnością.

Wynagrodzenie za pobór tej opłaty jest ustalone w wysokości 30% od osobiście pobranej opłaty targowej.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do 26 maja 2017 r . w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnicy lub na adres email

Dodatkowych informacji udziela Pani Irena Barteczko  tel. 77 463 98 53.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA