Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Konsultacje programu "Za życiem"


Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska rozpoczęło cykl konsultacji społecznych dotyczących programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które będą trwać do marca 2018 r.

„Konsultacje+” to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”. Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych.

Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

Wobec powyższego serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach, które stwarzają możliwość bliższego zapoznania się z programem oraz opiniowania zmian w ustawach.

Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach należy zarejestrować się na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA