Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Rocznica III Powstania Śląskiego


W sobotę 20 maja br. w Górze Św. Anny odbyła się uroczystość z okazji 96 rocznicy III Powstania Śląskiego, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich i Gminę Leśnica.

W obchodach uczestniczyli poseł Ryszard Wilczyński, przedstawiciel Wojewody Opolskiego, przedstawiciele samorządów z województwa opolskiego i śląskiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem  Bułą na czele, kombatanci, harcerze.

Gminę Leśnica reprezentował Zastępca Burmistrza Andrzej Iwanowski, który w imieniu Burmistrza i Rady Miejskiej złożył kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego.

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA