Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

JUBILATKA


W dniu 7 marca 2013 r. Zastępca Burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski złożył życzenia w imieniu Burmistrza Leśnicy i odwiedził jubilatkę - Panią Helenę Duda, mieszkankę  Zalesia Śląskiego, obchodzącą 90 rocznicę urodzin. Oprócz życzeń solenizantka otrzymała kwiaty i kosz z owocami. Wszyscy pracownicy urzędu także dołączają się do życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Jubilatka.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA