Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Leśnica.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  3. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA