Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie miasta Leśnica.
  2. Prawo wodne – cieki wodne na terenie gminy Leśnica.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA