Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wybory sołtysów i rad sołeckich


Zwołuje się zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w następujących sołectwach:

1) Sołectwo Czarnocin w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 1800 w Klubie Wiejskim przy ul. Wiejskiej 16,

2) Sołectwo Kadłubiec w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 1930 w Klubie Wiejskim przy ul. Wiejskiej 93.

UCHWAŁA NR XXXII/163/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania zebrań

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA