Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Kraina w obiektywie"


Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca i elementy dla Krainy św. Anny, utrwalenie piękna otaczającego nas krajobrazu. Ponadto uwrażliwienie mieszkańców Krainy na piękno przyrody regionu oraz rozpowszechnianie idei fotografii, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Zgłoś fotografie z własnych zasobów,
przedstawiających krajobrazy,
charakterystyczne miejsca i/lub elementy obszaru Krainy św. Anny
w różnych porach roku.

I wygraj atrakcyjną nagrodę!
Na zgłoszenia czekamy od 3 do 28 lipca 2017r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

JPEGplakat.jpeg

PDFRegulamin konkursu.docx.pdf
DOCXzgłoszenie.docx
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA