Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

PROGRAM RODZINA 500+


Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2017r.  będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.:

٭ osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 9 pok. nr 10

٭ drogą pocztową (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem)

٭ drogą elektroniczną

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będzie ustalane na okres od 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

Informujemy również, że w pierwszym okresie świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres świadczeniowy trwający do 30 września 2017r. Termin przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci jest określony w doręczonych decyzjach administracyjnych.

Ponadto przypominamy, że bezwzględnie należy zgłaszać istotne informacje, również te dotyczące okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia 500+

 

Katalog zdarzeń, które należy zgłaszać, aby ustrzec się przed obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń:

1) zakończenie urlopu wychowawczego

2) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty rodzinnej lub socjalnej

5) rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej wznowienie po okresie zawieszenia

6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego dla rolników

9) uzyskanie stypendium doktoranckiego 

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod nr tel. 774048354

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

Joanna Izbicka

PDFProgram rodzina 500+.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA