Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2019 roku zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz godziny otwarcia kasy Urzędu. Więcej informacji. 

Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło nabory wniosków


Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy podmioty zainteresowane dofinansowaniem do złożenia wniosków w ramach naborów 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia.

UWAGA! W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku!

 

Ogłoszenie nr 4/2017

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w  tym zakresie 

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

POBIERZ - Ogłoszenie nr 4.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf

 

Ogłoszenie nr 5/2017

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach Przedsięwzięcia nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

 POBIERZ - Ogłoszenie nr 5.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r.pdf

 

Ogłoszenie nr 6/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach Przedsięwzięcia nr III. Działania proekologiczne

 POBIERZ - Ogłoszenie nr 6.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf

 

Ogłoszenie nr 7/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

 POBIERZ - Ogłoszenie nr 7.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf

 

Więcej informacji na stronie internetowej: annaland.pl

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA