Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE W ROKU 2013 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH


Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH”
związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje
i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.224.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2013 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.
 
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r., dnia 8 marca 2013 r. dokonała formalno-prawnej i merytorycznej oceny oferty i zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.
  
Lp.
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych
1.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
„Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”
8 000 zł
2.
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA
„Lato z orkiestrą”
10 000 zł 

 

                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                  Łukasz Jastrzembski


PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

 


 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA