Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP zamieszczono ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnych w obrębach Leśnica, Raszowa i Góra Świętej Anny.

ZARZĄDZENIE NR 0050.290.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA