Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego Czysty Region w Kędzierzynie Koźlu w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego.
  2. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy: realizacja zadań zaplanowanych, w tym inwestycyjnych; działania w zakresie ograniczenia strat wody; nieściągalność należności.
  3. Działania promocyjne gminy w 2016 roku.
  4. Informacja na temat pozyskiwania środków na realizację gminnych zadań inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  5. Sprawy bieżące.

 

     Przewodniczący Komisji

Finansowo - Gospodarczej

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA