Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza LeśnicyBurmistrz Leśnicy informuje, że w dniu 13 października 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP zamieszczono ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Leśnica.

ZARZĄDZENIE NR 0050.309.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA