Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy informuje, że w dniu 30 października 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP zamieszczono ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Leśnica.

ZARZĄDZENIE NR 0050.311.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA