Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Konsumpcja środków budżetu gminy Leśnica przez OSP w odniesieniu do zadań zaplanowanych w budżecie gminy; zakup samochodów strażackich.
  2. Informacja z wykonania wydatków budżetu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.
  3. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2018 rok.
  4. Stanowisko komisji na temat projektów uchwał w sprawie:
  •  określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych,
  •  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica,
  •  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie, gmina Leśnica.
  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
  2. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA