Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Projekt budżetu gminy na 2018 rok.
  2. Opinia komisji w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Opinia komisji w sprawie:
  • - Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok,
  • - Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
  1. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA