Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

DZIELNICOWI GMINY LEŚNICA


Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą


Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.


Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin.
Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców.
Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, którzy pełnią służbę w twoim rejonie.


REWIR DZIENICOWYCH GMINA LEŚNICA


Kuzio-Klekowska Anna.jpeg sierżant Anna Klekowska-Kuzio tel. 77/4615222 lub 77/4621903
Rejon służbowy nr 11 obejmuje swoim nadzorem: miejscowość Leśnica

Latacz Wojciech (1).jpeg sierżant Wojciech Latacz tel. 77/4615222 lub 77/4621903
Rejon służbowy nr 12 i 13 obejmuje swoim nadzorem miejscowości: Góra Św. Anny, Wysoka, Kadłubiec, Dolna, Poręba oraz Zalesie Śląskie, Lichynia, Czarnocin, Popice, Raszowa, Łąki Kozielskie, Kuszówka, Krasowa

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA