Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Burmistrz Leśnicy informuje producentów rolnych, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) – wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:

  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Leśnicy lub pod numerem tel. 77 461 52 81 wew. 40.

Aktualne wnioski są dostępne na stronie w menu Urząd Miejski -> Druki do pobrania oraz poniżej:

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

DOCXWniosek o zwrot podatku akcyzowego.docx

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA