Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ochrona zabytków sakralnych w gminie Leśnica


W budżecie gminy Leśnica na rok 2018 zabezpieczone zostały środki w wysokości 20 000 zł na ochronę zabytków sakralnych w gminie Leśnica.

Tryb udzielania dotacji reguluje Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Terminy składania wniosków o dotację to: 15 stycznia, 15 marca i 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA