Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Harmonogram zebrań sołeckich


Serdecznie zapraszamy na zebrania wiejskie oraz zebrania mieszkańców Osiedli w Leśnicy z udziałem Burmistrza Leśnicy.

Lp.

Sołectwo

Data i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

Łąki Kozielskie

22.01.2018 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. 1 Maja 35

2.

Raszowa

23.01.2018 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. Góry Św. Anny 127

3.

Wysoka

24.01.2018 r.

godz. 1800

Remiza OSP

ul. Strzelecka 67

4.

Góra Św. Anny

25.01.2018 r.

godz. 1700

Klub Wiejski

ul. Szkolna 1

  5.

Czarnocin

26.01.2018 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. Wiejska 16

 6.

Kadłubiec

30.01.2018 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. Wiejska 93

 7.

Zalesie Śląskie

31.01.2018 r.

godz. 1800

Dom Spotkań DFK

ul. Św. Jadwigi 6

8.

Leśnica – Osiedle Nr 1

Leśnica – Osiedle Nr 2

05.02.2018 r.

godz. 1800

Urząd Miejski w Leśnicy

ul. 1 Maja 9

9.

Lichynia

09.02.2018 r.

godz. 1800

Remiza OSP

ul. Daszyńskiego 24

10.

Poręba

12.02.2018 r.

godz. 1800

Świetlica Wiejska

ul. Wiejska 57

11.

Krasowa

23.02.2018 r.

godz. 1800

Świetlica Wiejska

ul. Wiejska 44

12.

Dolna

27.02.2018 r.

godz. 1800

Świetlica Wiejska

ul. Wiejska 30

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA