Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,

- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola,

- współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica.

  1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leśnicy

/-/ Ryszard Froń

PDFZawiadomienie.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA