Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

CENTRA STARTOWE - SIECIOWY SYSTEM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Zapraszamy na spotkanie osoby pozostające bez zatrudnienia poniżej 25 roku życia, które chcą dowiedzieć się jak założyć działalność gospodarczą na przykładach dobrych praktyk wypracowanych w Niemczech w dniu 11.04.2013 r. organizowane w Urzędzie Miejskim w Leśnicy (sala posiedzeń) o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje na stronie: www.centrastartowe.pl

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA