Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 15 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 1230 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Leśnica.
  2. Stanowisko komisji na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021.
  3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leśnica.
  4. Funkcjonowanie transportu publicznego na terenie Gminy Leśnica.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2017 rok.
  6. Sprawy bieżące.

 

   Przewodniczący Komisji

 Finansowo – Gospodarczej

         /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA