Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Dotacja na wymianę pieca


Urząd Miejski w Leśnicy informuje o możliwości składania wniosków w 2019 r. na udzielenie dotacji w celu zmiany systemu grzewczego.

Uzyskanie dofinansowania pomniejszy koszt finansowy związany z danym przedsięwzięciem. Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

 

1.      Zgodnie z uchwałą nr V/125/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zrealizowanych inwestycji przy urządzeniach grzewczych:

1)      na paliwo stałe, gazowych oraz olejowych odpowiednio nie więcej niż 3 tys. zł. dla osób fizycznych i 5 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie liczba mieszkań jest większa niż 7,

2)      elektrycznych oraz pompach ciepła odpowiednio nie więcej niż 4 tys. zł. dla osób fizycznych i 6 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie liczba mieszkań jest większa niż 7.

Pozyskanie dotacji na zakup systemu grzewczego jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań klasy V lub wyższej potwierdzony przez jednostkę posiadającą akredytację i jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa, bez dodatkowego rusztu i bez możliwości jego montażu.

UCHWAŁA NR V/25/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego.pdf
PDFZgłoszenie.pdf

Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 98 55 lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pokój nr 104.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA