Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Dotacja na wymianę pieca


Urząd Miejski w Leśnicy informuje o możliwości składania wniosków w 2018 r. na udzielenie dotacji w celu zmiany systemu grzewczego.

Uzyskanie dofinansowania pomniejszy koszt finansowy związany z danym przedsięwzięciem. Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

 

1.      Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zrealizowanych inwestycji przy urządzeniach grzewczych:

1)      na paliwo stałe, gazowych oraz olejowych odpowiednio nie więcej niż 3 tys. zł. dla osób fizycznych i 5 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie liczba mieszkań jest większa niż 7,

2)      elektrycznych oraz pompach ciepła odpowiednio nie więcej niż 4 tys. zł. dla osób fizycznych i 6 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie liczba mieszkań jest większa niż 7.

Pozyskanie dotacji na zakup systemu grzewczego jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań klasy V lub wyższej potwierdzony przez jednostkę posiadającą akredytację i jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa, bez dodatkowego rusztu i bez możliwości jego montażu.

UCHWAŁA NR XXXVI/185/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.pdf

DOCXWniosek.docx
PDFWniosek.pdf

Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 98 55 lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pokój nr 104.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA