Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2019 roku zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz godziny otwarcia kasy Urzędu. Więcej informacji. 

Dofinansowania


 • 18-10-2019 08:41

  Dotacja na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  Fotolia_83094481_S.jpeg

  W związku z przygotowywaniem przez Gminę Leśnica wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informujemy, iż od 21.10.2019r. do 08.11.2019r. w Urzędzie Miejskim, pok. Nr 118 przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do utylizacji odpadów.

 • 12-02-2018 10:47

  Dotacja na wymianę pieca

  Dym z kominów.jpeg

  Urząd Miejski w Leśnicy informuje o możliwości składania wniosków w 2019 r. na udzielenie dotacji w celu zmiany systemu grzewczego Uzyskanie dofinansowania pomniejszy koszt finansowy związany z danym przedsięwzięciem. Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

 • 14-02-2018 08:15

  Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 5 tyś. zł. jednak nie więcej niż 60 % kosztów całego zadania. Pozyskanie dotacji na budowę jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1;2009. Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA