Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 5 tyś. zł. jednak nie więcej niż 60 % kosztów całego zadania. Pozyskanie dotacji na budowę jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1;2009. Ważne jest, aby wniosek złożyć PRZED inwestycją.

UCHWAŁA NR XXVIII/140/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 98 57 lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pokój nr 118.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA