Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zgłoszenie do gminnej ewidencji szamb


Szanowni Mieszkańcy,

W dostarczanych do wszystkich mieszkańców Gminy Leśnica informacji dotyczącej zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków (pismo dostarczane wraz z podatkiem), wystąpił błąd literowy. Termin w jakim należy wypełnić i złożyć u sołtysa wsi lub dostarczyć (osobiście lub listownie) do tutejszego Urzędu pokój nr 117, 118 w/w zgłoszenia to 06.04.2018 r.

                                                                                                                              Za powstałą pomyłkę przepraszamy.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali informacji mogą ją pobrać poniżej.

Pismo przewodnie.

Zgłoszenie do ewidencji.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA