Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ŻYCZENIA DLA JUBILATKI


W dniu 12.02.2018 r. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, odwiedził Jubilatkę – Siostrę Pauline Lukoschik zamieszkałą w domu Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy, która 10 lutego br. obchodziła 95 rocznicę urodzin. Czcigodnej Jubilatce przekazano list gratulacyjny,  kwiaty oraz okolicznościowy kosz. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy dołączają się do życzeń zdrowia, radości oraz Bożego Błogosławieństwa.

IMG_7126.jpeg IMG_7135.jpeg 1.jpeg IMG_7140.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA