Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy


Osoba ubiegająca o stanowisko musi spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

Więcej szczegółów na: http://bip.lesnica.pl/4981/1009/kierownik-osrodka-pomocy-spolecznej-w-lesnicy-oglasza-nabor-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-w-osrodku-pomocy-spolecznej-w-lesnicy.html

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA