Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Burmistrz Leśnicy informuje, że  w dniu 2 marca 2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń i podano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.363.2018 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA