Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

STOP GMO


Od 28 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora

 

Ważne:

1. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega sankcjom finansowym Łącznie z nakazem zniszczenia uprawy!

2. Jeśli zakupiłeś materiał siewny i masz wątpliwości czy nie podlega ona zakazowi, możesz przeprowadzić bezpłatne badanie w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w marcu 2013 roku

3. Pamiętaj, że każde opakowanie materiału siewnego oznacza się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce zakazan na etykiecie zawiera oznaczenie "GMO" lub napis "genetalically modified organisms"

4. Jeżeli uprawiasz kukurydzę lub ziemniaki zachowaj dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

W punkcie drugim dot. GMO, producent może pobrać i wysłać próbkę nasion kukurydzy (2 kg) do Centralnego Laboratorium (CL) w Toruniu lub Inspektor Nasiennictwa w Oddziale w Strzelcach Op. może pobrać taką próbę odpłatnie (45 zł za pierwszą próbę, za kolejne 4,5 zł), ale producent na własny koszt wysyła próbkę do CL w Toruniu. Przy wysyłaniu próbki do CL w Toruniu należy załączyć specjalny wniosek-zlecenie badań. Więcej informacji pod nr tel.: 77/461-38 -25 lub 691 472 499.

Ulotka GMO.jpeg

 PDFZlecenie CL Toruń.PDF

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA