Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Afrykański pomór świń


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród producentów trzody chlewnej dokumentów pomocniczych w realizacji wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz 360).

DOCXPrzestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia z dnia 9 lutego 2018r_KW.docx
DOCXUlotka cały kraj- wymagania dla gospodarstw.docx
DOCXulotka bioasekuracja wersja ostateczna z dnia 12.03.2018.docx
PDFulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.pdf
XLSXzał.1 dokumentacja przeglądu budynków.xlsx
XLSXzał.2 rejestr środków transportu.xlsx
XLSXzał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń.xlsx
DOCXzał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk.docx
XLSXzał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie.xlsx
XLSXzał.7 wzór spisu świń.xlsx
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA