Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP zamieszczono ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości gminnych w obrębach Leśnica i Łąki Kozielskie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.372.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

ZARZĄDZENIE NR 0050.373.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA