Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Opolskie EDUKO 2018


Informujemy,  iż 4 kwietnia 2018 r. o godz 10:00 w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” ul. Piastowska 14) odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018”. Spotkanie poświęcone będzie  konkursowi grantowemu „Opolskie EDUKO 2018”. Alokacja w tej edycji konkursu wynosi 85 tys. zł. Dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Województwa Opolskiego planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w drugiej połowie roku z pulą 95 tys. zł.

Udział w spotkaniu jest wymogiem formalnym, niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe w obu ogłoszonych w 2018 r. konkursach „Opolskie EDUKO 2018”.

Nabór wniosków: 4-22 kwietnia 2018 r.

Na spotkanie obowiązuje rejestracja internetowa.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem www.rejestracja.eduko.opole.pl

Wszelkie informacje dotyczące planowanych wydarzeń projektowych dostępne będą na portalu www.edukoopolskie.pl oraz fanpage’u projektu www.facebook.com/eduko.2016.2018

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA