Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Życzenia dla Jubilatki


W dniu 27.03.2018 r. Zastępca Burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski, odwiedził Jubilatkę – Pania Luizę Stania mieszkankę Zalesia Śląskiego, która w dniu 26.03.2018 r. obchodziła 90 rocznicę urodzin.
Czcigodnej Jubilatce przekazano list gratulacyjny,  kwiaty oraz okolicznościowy kosz. Do życzeń zdrowia, radości oraz Bożego Błogosławieństwa, dołączają się wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

IMG_9752.jpeg IMG_9757.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA