Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat rynku pracy w gminie Leśnica oraz powiecie strzeleckim.
  2. Informacja na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie – Koźlu w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
  3. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy: realizacja zadań planowanych,
    w tym inwestycyjnych, działania w zakresie ograniczenia strat wody, nieściągalność należności.
  4. Działania inwestycyjne i remontowe dróg gminnych.
  5. Sprawy bieżące.

 

      Przewodniczący Komisji

                                                                                           Finansowo - Gospodarczej

         /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA