Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ


W dniu 12 marca 2013 roku w Dolnej odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Nowym Sołtysem Dolnej wybrana została Pani Brygida Kopa. Ponadto zebranie wiejskie dokonało wyboru Rady Sołeckiej w Dolnej w następującym składzie:

1. Walter Pordzik
2. Agnieszka Morawiec
3. Rudolf Cedzich
4. Piotr Tomys
5. Zygfryd Fonfara

Zarówno nowo wybranemu sołtysowi jak i członkom rady sołeckiej składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy sukcesów w sprawowaniu tak ważnych funkcji w sołectwie.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA