Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 14 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały: 

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018,

- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

       2. Stanowisko komisji w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Leśnica.

       3. Działania promocyjne Gminy w 2017 roku.

       4. Sprawy bieżące.

 

      Przewodniczący Komisji

                                                                                      Finansowo - Gospodarczej

         /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA