Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Omówienie tematu dotyczącego programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
  2. Informacja na temat „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji sieci
    wodno - kanalizacyjnej na lata 2015 - 2017”.
  3. Opinia komisji w sprawie możliwości przejęcia do zasobów gminnych gruntów po linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Strzelce Opolskie, położonych w granicach Gminy Leśnica.
  4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

/-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA