Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Życzenia dla Jubilatki


W poniedziałek 23.04.2018 r. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, odwiedził Jubilatkę – Pania Helenę Żyłka zamieszkałą w Górze Świętej Anny, która w dniu 21.04.2018 r. obchodziła 90 rocznicę urodzin. Czcigodnej Jubilatce przekazano list gratulacyjny,  kwiaty oraz okolicznościowy kosz. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy dołączają się do życzeń zdrowia, radości oraz Bożego Błogosławieństwa.

IMG_0816.jpeg     IMG_0819.jpeg     IMG_0822.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA