Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Leśnicy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki mieszkaniowo-usługowej w Leśnicy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.389.2018 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA