Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. Opinia komisji w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  3. Opinia komisji na temat Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
  4. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA