Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Nowe taryfy


Informujemy, iż w dniu 06 czerwca 2018 r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica oraz dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Strzelce Opolskie (m. Ligota Górna) na okres 3 lat.

Nowe taryfy wchodzą w życie z  dniem 13 czerwca 2018 r. - zgodnie z zapisami art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Taryfy 2018 - 2021.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA