Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zawieszenie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji


W dniu 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjęła uchwałę dotyczącą zmiany części ogólnej Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Jednocześnie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że z dniem 11.06.2018 r. zawiesza realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, zwany PONE,  a w ślad za tym zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie.

PDFRegulamin Programu PONE-tekst jednolity.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA