Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

ROLNIK-DOBRY PRACOWNIK


Rozpoczynajacy się projekt „Rolnik – dobry pracownik!” jest skierowany do osób rolników (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS-ie, zamieszkujących obszar wiejski, wiejsko-miejski i miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Celami projektu jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych a także wiedzy, jak poruszać się po rynku pracy w celu poszukiwania zatrudnienia również poza rolnictwem. Program szkoleń i doradztwa jest bardzo atrakcyjny (Indywidualne Plany Działań, Doradztwo Grupowe, Kurs języka angielskiego – poziom podstawowy, szkolenia zawodowe - do wyboru: sprzedawca lub technik prac biurowych, Pośrednictwo Pracy), dlatego zachęcamy do udziału w nim.
Rekrutacja będzie odbywać się w trzech turach: marzec, maj, lipiec i ma na celu pozyskanie łącznie 60 osób.

PDFUlotka Rolnik - dobry pracownik.pdf

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA