Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Możliwość pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych


Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki informuje o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych (z RPO WO 2014-2020).

PDFUlotka str 1.pdf
PDFUlotka str 2.pdf
 

Więcej informacji tutaj:

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html

…i tutaj:

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-voucherow-zwiekszajacych-konkurencyjnosc-msp-dzialajacych-w-obszarze-inteligentnych-specjalizacji-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego--23.html

…oraz tutaj:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA