Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 – 2022.

      2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Finansowo - Gospodarczej

 /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA